Právě si prohlížíte Jak a kdy pořídit elektronický obojek pro psa

Jak a kdy pořídit elektronický obojek pro psa

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuBLOG / Psí poradna

Elektronický obojek pro psa má mnoho zastánců a odpůrců. Je potřeba velmi důkladně zvážit a poradit se, na co elektronický obojek potřebujeme. Nejdůležitější pro psa je samozřejmě umět základní povely. Ale pokud máte psa útěkáře za zvěří, někdy jsou pudy psa silnější a nepomůže ani skvělý výcvik. V tomto případě je použití elektronického obojku víc než na místě. A mnohdy může psa opravdu zachránit. V článku si použití elektronických obojků více přiblížíme.

Obsah

Co je elektronický obojek pro psa 

Elektronický obojek pro psy, někdy používáno elektrický obojek, je výcviková pomůcka, která je zcela bezpečná a správným používáním nemůžete pejskovi nijak ublížit. Důležité je výcvikový obojek dobře vybrat a naučit se ho správně používat. Každý nástroj se může stát nebezpečným, pokud ho nebudete používat s uvážením, rozmyslem a podle instrukcí a návodu. To samé platí i pro elektronické obojky pro psy.

Jak elektronický obojek pro psa funguje?

Elektronický obojek pro psa pracuje na bázi výbojů, které jsou pejskovi nepříjemné, ale nejsou pro něho nebezpečné.

Jedním ze základních pravidel výcviku pomocí elektronického obojku je, že pes nikdy nesmí vidět, jak držíte vysílač a mačkáte na něm tlačítka. Pokud by vás viděl, tak si velmi rychle spojí, že původcem výboje jste vy. Jestliže chcete věřit v pozitivní účinky obojku i po jeho sundání, je nutné postupovat při výcviku velmi trpělivě, ať se již jedná o navyknutí či odvyknutí na výcvikový obojek.

Elektronické obojky si pořizuje stále více zodpovědných chovatelů psů, kteří vědí, že neposlušný a nevychovaný pes může způsobit řadu problémů a v neposlední řadě může způsobit újmu hlavně sám sobě.

Existuje mnoho značek. Na našem e-shopu podporujeme českou lokální firmu Bentech, iTrainer, Num’axes a Petrainer. 

V čem elektronický obojek pomůže?

Při správném používání vám elektronický obojek usnadní výcvik pejska. Můžete s nim zdokonalovat chůzi u nohy bez vodítka, spolehlivé přivolání či zastavení psa (povely „stůj“, „ke mně“, „k noze“ a „zůstaň“) odnaučení tahání na vodítku, utíkání za zvěří, jinými psy nebo lidmi.

Můžete ho využít také pro přerušení nežádoucích činností psa („fuj“, „nesmíš“) – odnaučení zlozvyků např. braní potravy ze stolu, hrabání v popelnicích, skákání na lidi, hrabání, žraní exkrementů, nežádoucí štěkání, vytí apod.

Obojek je vhodný pro precizní docvičení prakticky každého cviku, kdy jej pes musí vykonat stejně přesně a spolehlivě, jako by byl na několika metrů dlouhém stopovacím vodítku, díky elektronickému obojku je odstraněna nežádoucí závislost na vodítku, kterou pes velmi dobře pozná a přizpůsobuje jí své chování. 

Jsou elektronické obojky bezpečné?

Elektronické obojky prošly kontrolou Ústřední komise pro ochranu zvířat, která uvedla, že „Tzv. elektronické obojky prošly v posledních 8–10 letech bouřlivým technickým vývojem a nemají již téměř nic společného se svými předchůdci, které používaly mnohem větší intenzitu elektrického proudu a zcela, nebo téměř zcela, postrádaly jakékoli regulační prvky. 

Z důvodů ochrany zvířat a sjednocení standardů byla založena Mezinárodní asociace výrobců elektronických obojků (ECMA), která se touto problematikou důkladně zabývá, a kromě vlastního výzkumu rovněž zadává studie odborným a vědeckým pracovištím. Dnešní moderní výrobky od renomovaných výrobců, sdružených v ECMA, plně respektují šetrné zacházení se zvířaty, a jejich použití v mnoha případech napomáhá nahradit některé tradiční metody výcviku psů, které mohou být ke zvířatům mnohem méně ohleduplné.“

https://eagri.cz/public/web/file/1609/El_obojky.pdf

Kdy začít elektronický obojek používat?

Elektronický obojek pro psa se doporučuje používat od 6 měsíců. Vždy si pozorně přečtěte návod od výrobce a poraďte se s někým zkušeným o dalším používání obojku. Je důležité najít vhodnou míru impulsu, pes by měl na impuls reagovat, na druhou stranu by impuls neměl být pro pejska příliš bolestivý – zakňučení, vytí a podobně. Obojky zpravidla nabízí několik stupňů upozornění – první stupeň je zvukový signál, mezistupeň jsou vibrace, a poté následuje samotný impuls a někdy je navíc i booster, který se používá v krizových situacích. Pes si velmi brzy uvědomí souslednost signálů, takže následně stačí jen používat zvukový, popř. vibrační signál. 

Jaké funkce obojky nabízí?

Čím více funkcí výcvikový obojek nabízí, tím lépe. Nejdůležitějšími a zároveň nejzákladnějšími funkcemi, které by obojek měl obsahovat, jsou zvukové upozornění a elektrostatický impulz. Většina dnes prodávaných elektronických výcvikových obojků, má tyto funkce doplněny ještě vibracemi. Poměrně často jsou tyto funkce doplněny o ještě další funkce. Setkat se tak můžete s následujícími funkcemi:

Zvukové upozornění

Zvukové upozornění by mělo vždy předcházet použití elektrického impulzu, případně vibrací. Pejsek se velmi brzy naučí, že nepříjemnému impulsu předchází zvukové signál a naučí se reagovat již na něho. V praxi se pak obvykle jedná se o nejpoužívanější funkci.

Vibrace

Slouží jako mezikrok mezi zvukem a impulsem v případě, že pes na zvukové upozornění nereaguje ale ještě nechceme dávat impuls. Intenzita vibrací se dá většinou nastavit v několika úrovních. 

Elektrostatický impulz

Slouží jako výstražnější impulz a používá se v případě, že předchozí zvukové a vibrační upozornění nepomohlo. Aby byla účinnost co nejlepší měl by obojek umožňovat nastavení intenzity elektrostatického impulzu. Než dáte obojek pejskovi, měli byste vyzkoušet síly intenzity nejdříve na sobě.

Sprejová korekce 

Jedná se nápravný signál, kdy se používá sprej, který je po stlačení příslušného tlačítka vystříknut psovi na čumák. Jedná se o druhou nejúčinnější a bezbolestnou metodu korekce na trhu.

Booster

Jedná se o pohotovostní tlačítko, které má nastavenou vyšší hodnotu impulzu. Používá se nejčastěji při krizových situacích. Hodnota impulzu bývá buď pevně přednastavena výrobcem, ale častěji si však intenzitu boosteru můžete nastavit sami.

Světlo

Tato funkce bývá v několika variantách. Často to bývá pouze svítilna na ovladači, případně laserové „ukazovátko“. Lepším řešením je světelná dioda umístěná na příjímačí, kterou na dálku rozsvítíte pomocí ovladače. Získáte tak ve tmě přehled, kde se Váš pejsek nachází. 

Protištěkací mód

Některé elektronické obojky pro psa mají v sobě zabudovaný protištěkací mód, který automaticky detekuje a zabraňuje nežádoucímu štěkání a vytí psa. Pokud pes začne štěkat, obojek se aktivuje a upozorní psa pomocí zvukového signálu nebo vibrací. V případě, že pes ve štěkání pokračuje, následuje korekční impulz, který dle druhu obojku může být sprejový nebo nejčastěji elektrostatický. Prodávají se také přímo protištěkací obojky. 

Pro jaké velikosti psa a rasy je obojek vhodný?

Velmi důležitým aspektem při výběru elektronického obojku je velikost a rasa pejska. Pokud je hmotnost psa od cca 5 kg do 50 kg, bude na něho většina výcvikových obojků dostatečně účinná. Problém s výběrem ovšem přichází pokud se váš pes řadí mezi velmi malá plemena, případně naopak mezi plemena extra obrovská. 

Pro malé pejsky by mohl být impuls obojku příliš silný a pro velké psy naopak málo účinný. Pokud se pejsek nachází na horním váhovém rozhraní použitelnosti obojku, případně Váš pes patří mezi plemena se sníženým prahem bolestivosti, což jsou obvykle bojová plemena, je vždy vhodnější zakoupit obojek takový, kde bude dostatečná rezerva ve výkonu. Při krizových situacích, hlavně pudové chování psa – například útěk za zvěří, je nutné počítat s použitím silnějších nápravných korekcí, než při běžném použití obojku.

Jaký mám zvolit dosah obojku?

Pokud vybíráme elektronický obojek pro psa, měli bychom zvážit další aspekt a to provozní vzdálenost obojku. Obvyklý dosah prodávaných obojků bývá od 200 do 4000 m. Pokud nevíte, jaký dosah zvolit, je vhodné při výběru zohlednit různé faktory. Například místo a terén, kde se nejvíce pohybujete. Pokud jste často v členitém terénu, například v lese, je vhodné zvolit výcvikový obojek s delším dosahem. Jelikož dosah uváděný u obojků je vždy v ideálních podmínkách, tedy na rovině a bez překážek. 

V členitém zalesněném terénu samozřejmě dosah výrazně klesá, v důsledku vlastností šíření radiových vln. Další faktor, který je potřeba zvážit, je způsob používání. Velký dosah bude potřebovat například myslivec v lese nebo uživatel, kterému pes pravidelně utíká za zvěří. Avšak na běžné používání většiny uživatelů, vám určitě postačí i obojek s dosahem do 350 m.

Jsou obojky odolné proti vodě?

Je velmi důležité, také zvážit, kdy obojek a přijímač používáme. Jelikož ne všechny obojky a přijímače jsou vodotěsné. Nejčastěji se můžete setkat s následujícími odolnostmi proti vodě.

Bez ochrany

Není nijak chráněno proti vodě a je nutné zařízení udržovat v suchém prostředí.

Voděodolné

Přijímač je odolný pouze povětrnostním vlivům (sníh, déšť).

Vodotěsné

Přijímač je odolný proti vlhkému prostředí a může být ponořen pod vodu. 

Za nás rozhodně doporučujeme přijímače a obojky vodotěsné.

Jaký druh napájení obojek využívá?

Rovněž napájení obojku je velmi důležitý faktor, který byste měli zvážit. Některé modely jsou napájeny pomocí obyčejných 3V, 6V nebo 9V baterií. Cena těchto baterií se pohybuje řádově do 50 do 150,-Kč a je tedy vhodné při výběru obojku zohlednit i provozní náklady, které se v tomto případě mohou vyšplhat až na několik stovek ročně. U některých výcvikových obojků jsou také použity atypické baterie, které se hůře shánějí nebo baterie dodávané přímo výrobcem, které se dají koupit jedině od výrobce či prodejce daného obojku. Z tohoto důvodu spíše doporučujeme obojky, které jsou napájeny pomocí zabudovaného akumulátoru, který jednoduše dobijete přes USB kabel nebo ze sítě.

Je ovládání obojku jednoduché?

Pro správně a efektivní používání výcvikového obojku je důležité také jeho ovládání. Čím snazší ovládání výcvikový obojek nabízí, tím je jeho použití pohodlnější a pohotovější. Nejlepší je, pokud obojek má na každou svoji funkci vlastní tlačítko. Vyhnete se tím nepříjemnému přepínání mezi funkcemi, které zdržuje. 

Pokud se s námi budete chtít poradit, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím chatu na našem e-shopu www.bafoo.cz nebo přes e-mailovou adresu info@bafoo.cz
 
Líbil se vám článek „JAK A KDY POŘÍDIT ELEKTRONICKÝ OBOJEK PRO PSA“? Máme pro vás další články v naší Psí poradně. Zajímají vás plemena psů? Pak navštivte náš psí atlas, který postupně rozšiřujeme.